Objevte naši rakouskou BIO kosmetiku Sanoll.

Co to je GMO?

 

Co to je GMO a proč by nás to mělo zajímat?

GMO je téma, které bývá často velmi výbušné. Osobně se domnívám, že v momentu, kdy na obalu vidím – bez GMO, bez pesticidů, bez hliníkových solí, bez amoniaku, bez palmového tuku, cukru, bez barviv, zesilovačů chuti atd., zbystřím a je mi jasné, že výrobce měl potřebu tuto informaci světu sdělit, protože:  

 1. asi to nebude úplně hitparáda, pokud si koupím něco s pesticidy nebo jinými látkami
 2. patrně už to někdo zkoumal a asi se už potvrdilo, že to lidskému organismu neprospívá, ale jelikož naše společnost stále nečte složení potravin, preferuje levné, před kvalitním nebo si nenastuduje, co ty hliníkové soli mohou třeba způsobit, je pravděpodobně nutné takto podprahově upozorňovat na to, co by tam vše být asi nemělo
 3. samozřejmě pro výrobce, kteří vyrábějí kvalitní výrobky je to součást marketingu, kdy se distancují od používání výše uvedeného.

Ale abych tady nepsala své domněnky, požádala jsem moji kamarádku umělou inteligenci, aby mi o GMO něco vyhledala. Musím říct, že je velice politicky korektní. Zdroje – neznám, nicméně text je velmi obecný, tak je to asi jedno.

Co to je GMO

GMO je zkratka pro "geneticky modifikovaný organismus". Jde o organismus, jehož genetický materiál byl uměle změněn tak, aby byly v něm upraveny některé vlastnosti.

GMO se vyrábí pomocí moderních biotechnologií, které umožňují přenášet určité genetické informace z jednoho organismu do jiného. Tento proces může být použit například k vytvoření plodin, které jsou odolné vůči chorobám nebo škůdcům, nebo k produkci potravin s vylepšenými nutričními vlastnostmi.

GMO jsou velmi kontroverzní téma, protože někteří lidé se obávají, že mohou mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. Nicméně, většina vědeckých studií ukazuje, že GMO jsou bezpečné pro lidskou spotřebu a pro životní prostředí, pokud jsou řádně testovány a regulovány.

 

Existuje mnoho argumentů jak pro, tak proti používání GMO, zde jsou některé z nich:

Argumenty pro GMO:

 • Zvýšená úroda: GMO mohou být vyvinuty tak, aby měly zvýšenou odolnost vůči škůdcům a chorobám, což může vést k většímu výnosu zemědělských plodin.
 • Nižší náklady: Vzhledem k tomu, že GMO plodiny jsou odolnější, mohou být sníženy náklady na pesticidy a další agrochemikálie, což může být pro farmáře ekonomicky výhodné.
 • Zlepšené nutriční hodnoty: Genetické úpravy mohou zlepšit nutriční hodnoty plodin a vytvořit plodiny, které jsou bohatší na vitamíny a minerály.

Argumenty proti GMO:

 • Nebezpečí pro zdraví: Někteří lidé se obávají, že GMO mohou mít negativní vliv na lidské zdraví, ačkoli vědecké důkazy prokazují, že jsou bezpečné pro konzumaci.
 • Environmentální rizika: Geneticky modifikované organismy mohou mít negativní dopad na životní prostředí, například narušovat přirozenou rovnováhu ekosystémů.
 • Opatření k regulaci GMO: Kritici GMO poukazují na nedostatečnou regulaci a neúplné informace o GMO.

 

Debata o GMO

Je důležité si uvědomit, že debata o GMO není jednoznačná a vědecké poznatky se stále vyvíjejí. Nicméně, zatímco někteří lidé preferují tradiční zemědělství bez GMO, jiní vidí v GMO potenciál řešení problémů spojených s potravinovou bezpečností a globálním zásobováním potravinami.

Zde jsou některá z nejčastějších obav:

 • Alergie: Někteří lidé se obávají, že GMO mohou vyvolat alergické reakce u některých lidí. Nicméně, jakékoli nové potraviny, včetně těch ne-GMO, mohou potenciálně způsobit alergickou reakci u citlivých jedinců.
 • Antibiotická rezistence: Některé geneticky modifikované plodiny jsou vytvářeny tak, aby byly odolné vůči pesticidům nebo herbicidům. Tyto plodiny však mohou obsahovat geny rezistentní k antibiotikům, což může mít vliv na lidskou antibiotickou terapii. Nicméně, tato obava se týká pouze určitých typů GMO a není všeobecně platná.
 • Ekologická nerovnováha: Existují obavy, že GMO mohou narušit přirozenou rovnováhu v ekosystémech, a to zejména v případě, že se GMO dostanou do volné přírody a kříží se s divokými příbuznými. To může mít vliv na biodiverzitu a může mít nepředvídatelné ekologické důsledky.

 

GMO a kukuřice

Geneticky upravená kukuřice, zkráceně GM kukuřice, je kukuřice, která byla geneticky modifikována tak, aby měla určité vlastnosti, jako například odolnost vůči škůdcům a chorobám, nebo aby obsahovala vyšší hladiny určitých živin. Genetické modifikace se obvykle provádějí tím, že se do genetického materiálu kukuřice vloží nový gen nebo se upraví stávající gen.

V současné době existuje několik typů geneticky upravené kukuřice, zahrnujících například:

 • Bt kukuřice: Tento typ kukuřice obsahuje gen z bakterie Bacillus thuringiensis, která produkuje protein, který je toxický pro určité druhy škůdců kukuřice, jako jsou housenky.
 • Kukuřice s odolností vůči herbicidům: Tyto druhy kukuřice jsou odolné vůči určitým herbicidům, což umožňuje farmářům snadnější kontrolu nad plevelem a nižší náklady na chemikálie.

Názory na geneticky upravenou kukuřici se liší. Někteří lidé vidí v této technologii potenciál pro zlepšení zemědělství a potravinové bezpečnosti, zatímco jiní se obávají potenciálních rizik spojených s genetickými modifikacemi.

Nicméně, geneticky modifikované plodiny, včetně geneticky upravené kukuřice, jsou pečlivě testovány a regulovány, aby se zajistila jejich bezpečnost pro lidskou spotřebu a životní prostředí.

Holt, názor si musíme udělat sami. Nicméně, pro jistotu, kdyby to náhodou tak neškodné nebylo, se snažíme pro Vás, naši milí zákazníci, vybírat zboží, které se honosí tím, že je bez GMO.

Jít nakupovat, můžete zde.